Home/Cartref Officers/Swyddogion Library/Llyfrgell Journal/Cylchgrawn Publications/Cyhoeddiadau Branches/Adrannau Membership/Ymaelodi Parishes/Plwyf

Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Gwynedd Family History Society

Website Design: Mark Bryan

Welcome to Gwynedd Family History Society's site

We hope the following information about the Society will be of interest. The Society was founded in 1980 to bring together the many people interested in Family History.  It caters for those with Gwynedd ancestry and we would be happy to help anyone in need of assistance with their research.

Croeso i safle Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Gobeithiwn y bydd y wybodaeth ganlynol o gymorth i chi.

Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1980 i fod yn ganolbwynt ar gyfer y nifer sylweddol o bobl sydd yn ymddiddori mewn Hanes Teuluoedd. Mae'r Gymdeithas yn darparu ar gyfer y rhai a chanddynt wreiddiau teuluol yng Ngwynedd. Bydd aelodau'r gymdeithas yn awyddus i gynorthwyo unrhyw un a fydd angen cymorth gyda'u hymchwil yn yr ardal. Mae'r tudalennau yma yn cyflwyno gwybodaeth am y Gymdeithas, ei hadnoddau ac am ardal Gwynedd.

Estynnwn groeso bob amser i aelodau newydd.. Y ddolen gyswllt i'r Gymdeithas yw.

New members are always Welcome. The Society can be contacted on: david.roberts10@hotmail.co.uk

Neu printio a llenwi y ffurflen gais ymaelodi yma :
Or Print and fill out our Membership Form


Lleoliad ein hystafell ymchwil/Our research room location

Canolfan Yr Aelwyd, Stryd yr Eglwys (Church Street) Caernarfon, Gwynedd, LL55  ISW