Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Gwynedd Family History Society

Website Design: Mark Bryan V1.70
Cartref/Home Swyddogion/Officers Llyfrgell/Library Cylchgrawn/Journal Cyhoeddiadau/Publications Adrannau/Branches Ymaelodi/Membership Plwyf/Parishes Cysylltiadau/Links Amrywiol/Miscellaneous

Rhannu Tystysgrifau

Hen tystysgrifau sbar yn eich meddiant?  Wedi archebu rhai anghywir yn y gorffennol?

Beth am eu danfon i Lyfrgell y Gymdeithas a fe wnawn eu cynnwys yn Gwreiddiau. Efallai gallwch ddarganfod rhywun yn eich teulu chi. 


Sharing Certificates

"Do you have old unwanted certificates?  Have you ordered the wrong ones in the past?

Send them to the Society’s Library and we will include them in Gwreiddiau. Perhaps you will find someone from your own family."


Unwanted certificates - Births - Wales - August 2018

Unwanted certificates - Marriages - Wales - August 2018

Unwanted certificates - Deaths - Wales - August 2018


Cysylltwch a'r Llyfrgellydd os hoffwch gael un o'r tystysgrifau.


Contact the Librarian if you wish to receive one of the certificates.


Births England

Marriages England


Amrywiol/Miscellaneous