Swyddogion y Gymdeithas - Society Officers

Sefydlwyd/ Founded
1980

Rhif Elusen/ Charity Registration
512854

Noddwr / Patron
Arglwydd/Lord Dafydd Wigley

Swyddogion ac Aelodau'r Pwyllgor Gwaith
Officers and Members of the Committee

Cadeirydd/ Chair
Mr.Myfyr W. Hughes, Arfryn, 3 Cae Croes,Y Bala, Gwynedd, LL23 7AQ,
e-mail mwhughes@boyns.net

Is-gadeirydd/Vice-Chair
I'w lenwi / Vacant

Ysgrifennydd Cyffredinol/General Secretary
Mr David Roberts, 12 Stryd Hir, Gerlan, Bethesda, Gwynedd LL57 3SY
e-mail david.roberts10@hotmail.co.uk  

Ysgrifennydd Cofnodion/Minutes Secretary
Miss Norah Davies, 14 Segontium Terrace, Caernarfon, Gwynedd LL55 2PN
e-mail
norah95.davies@mypostoffice.co.uk

Trysorydd dros dro/Acting Treasurer
Mr.Gwyndaf Williams, I Tan y Cae, Bethel, Caernarfon LL55 1YA
e-mail treasurergfhs@gmail.com tel 01248 670 170                    

Golygydd/ Editor (Cylchgrawn/ Journal)
Editorial Board -GFHS. Canolfan Yr Aelwyd, 3-5, Stryd yr Eglwys, Caernarfon,Gwynedd,LL55 1SW  
e-mail: llewwilliams@btinternet.com

Cyhoeddiadau'r Gymdeithas/ Society Publications
Mr. Gwyndaf Williams, 1 Tan y Cae, Bethel , Caernarfon, Gwynedd , LL55 1YA ,
e-mail gwyndaf@uwclub.net  tel 01248 670 170

Llyfrgellydd / Librarian
Mrs D. Lloyd Mather, Tyddyn Lydia, Tan Y Maes, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4UQ
dwynwen@tesco.net

 Gwerthiant/Sales
Mr John M.Barlow, 45 Y Glyn, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HF tel 01286 673889
e-mail john.barlow7@btopenworld.com

Ysgrifennydd Aelodaeth Dros Dro/Acting Membership Secretary
Mrs Mair W READ, 5 Cefn Cynrig, Bethel, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1UW
email  mairwynread@yahoo.com   tel 01248 671 112

Gwe-feistr / Web Master
Mr Gwyndaf Williams,  e-mail gwyndaf@uwclub.net

web counter
web counter
Home Contact

Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
Gwynedd Family History Society